Το γάλα είναι το θρεπτικό, λευκό υγρό, που αποτελεί βιολογικό προϊόν και που προορίζεται για τη διατροφή μας.

Τα είδη γάλατος διακρίνονται ανάλογα με την προέλευσή τους δηλ. από το γαλακτοφόρο ζώο από το οποίο λαμβάνονται, τον τρόπο επεξεργασίας του, τα περιεχόμενα λιπαρά κλπ.

Τα κυριότερα προϊόντα του γάλατος είναι κυρίως το αφρόγαλα (ή κρέμα του γάλατος), το βούτυρο, το γιαούρτι και το τυρί.

Το γάλα και τα παράγωγα του χρησιμοποιούνται καθημερινά στη διατροφή και προετοιμασία τροφής.

Ένα τέτοιο σπουδαίο προϊόν άριστης ποιότητας, η Balkanian Supplies & Services εισάγει από επιλεγμένες Ευρωπαϊκές φάρμες και εργοστάσια στην βασική του μορφή UHT, με περιεκτικότητα 3.5%, 1.5%, 0.5% και 0.0% λιπαρά, εντός της πλέον υγιεινής συσκευασίας Tetra Pak, για την σωστή κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή.